ผู้ว่าฯ ลำปาง เร่งติดตามสถานการณ์ลัมปี สกิน ในพื้นที่ อ.แม่ทะ กำชับช่วยเหลือเกษตรกรโดยเร็วที่สุด

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 19 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 109 ครั้ง

วันนี้ (19 ตุลาคม 2564) เวลา 15.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายชัยธวัช ศิวบวร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง นายสัตวแพทย์ศร  ธีปฏิมากร ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง นางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ปศุสัตว์อำเภอแม่ทะ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเนื่องจากโคติดเชื้อโรคลัมปี สกิน ณ บ้านบอมพัฒนา หมู่ 6 อำเภอแม่ทะ จังหวัด เพื่อตรวจสอบสถานการณ์ความเสียหาย รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากโรคดังกล่าว ทั้งนี้ จังหวัดลำปาง ได้เกิดเหตุโรคระบาดในสัตว์ โรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) ขึ้น ครอบคลุมทุกอำเภอ ซึ่งจังหวัดได้ออกประกาศกำหนดเขตโรคระบาด ชนิดลัมปี สกิน ในชนิดสัตว์ โค กระบือ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา

          สำหรับข้อมูลสาธารณภัยกรณีโรคระบาดในสัตว์ โรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) ในพื้นที่อำเภอแม่ทะ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ตำบลบ้านกิ่ว ความเสียหาย โคตาย 4 ตัว ป่วย 32 ตัว, ตำบลวังเงิน โคป่วย 20 ตัว โคตาย 1 ตัว, ตำบลนาครัว โคตาย 6 ตัว, ตำบลป่าตัน โคป่วย 160 ตัว, ตำบลสันดอนแก้ว เสี่ยงรอดูอาการ 60 ตัว, ตำบลดอนไฟ โคป่วย 232 ตัว ตาย 2 ตัว, ตำบลหัวเสือ โคป่วย 85 ตัว, ตำบลบ้านบอม โคตาย 10 ตัว และตำบลน้ำโจ้ โคตาย 6 ตัว

          ทั้งนี้  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุด

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กาญจนา ฟูปิง
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ