พม. ร่วมกับ กาชาดลำปาง และหลายหน่วยงาน รุดเยี่ยมยายพิการทางสมอง ขอช่วยเหลือผ่าน"รายการ NBTรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน"

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 20 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 74 ครั้ง

นางธิติพร  จินดาหลวง  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายณรงค์ฤทธิ์  นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง ได้ประสานหน่วยงาน one Home พม.ลำปาง ร่วมลงพื้นที่ได้แก่ ศูนย์บริการคนพิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง คณะผู้บริหารเทศบาลต้นธงชัย ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวคุณยาย มาลี อารีพร กรณีที่ได้ขอความช่วยเหลือผ่านทาง "รายการ NBTรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน" กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อขอความช่วยเหลือเลี้ยงดูหลาน ซึ่งเป็นนักเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษา 5/2 โรงเรียบุญยวาทย์วิทยาลัย มีผลการเรียนได้เกรดเฉลี่ย 3.5 มีความประพฤติดีและใช้เวลาว่างกลางวันรับจ้างล้างจานที่โรงเรียน ได้รับทุนเรียนฟรี และรับเงินสงเคราะห์แบบครอบครัวอุปถัมภ์ จากสถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง
จากการสอบถามข้อมูล พบว่า เด็กเคยเครียด ถึงขั้นเข้ารับการรักษาที่จิตเวชเด็กและวัยรุ่น เนื่องจากทางโรงเรียนให้เรียนออนไลน์ แต่เด็กไม่มีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในการใช้เรียนออนไลน์ ส่วนครอบครัว บิดาเสียชีวิต มารดาแต่งงานใหม่ที่จังหวัดพิษณุโลก ปัจจุบันเด็กพักอาศัยอยู่กับปู่และย่า ซึ่งมีอายุมาก ปู่เป็นข้าราชการบำนาญ ถูกฟ้องล้มละลาย มีเงินเหลือแค่เดือนละ 3,000 พันบาท ส่วนย่าเป็นครูเกษียณจาก รร.วิชชันนารี มีความพิการ ได้รับเบี้ยผู้พิการและคนชรา มีภาระใช้จ่ายเช่าบ้านเดือนละ 2,400 บาท ทำให้รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย
เบื้องต้น หน่วยงานที่ร่วมบูรณาการได้ให้การช่วยเหลือ ดังนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดลำปางมอบเงินสด 1,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภคพร้อมวางแผนจัดหาแหล่งทุนการเรียนในอนาคต, ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปางได้มอบเครื่องอุปโภค - บริโภค เงินสงเคราะห์รายได้น้อยคนไร้ที่พึ่งจำนวน 3,000 บาท และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง วางแผนจัดหาทุนของสมัชชาการศึกษานครลำปางในส่วนการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช่จ่ายการเรียนการสอน พร้อมให้กำลังใจและแนะนำการดำรงชีวิตประจำวันให้มีความสุขในการดำรงชีพต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 0632704713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ