ลำปาง พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 4 คน ตรวจพบภายในจังหวัด 3 คน

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 20 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 93 ครั้ง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เปิดเผยสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ ข้อมูล ณ เวลา 09.00 น. ของวันที่

(20 ตุลาคม 2564) พบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่ม 4 คน แยกเป็นติดเชื้อภายในจังหวัด 3 คน และติดเชื้อจากต่างจังหวัด 1 คน

หายป่วยกลับบ้านวันนี้ 13 คน โดยสถานการณ์ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2564 ถึงปัจจุบัน พบผู้ป่วยสะสม 2,282 คน อยู่ระหว่างการรักษา 175 คน หายกลับบ้านสะสม 2,092 คน และเสียชีวิตสะสม 15 คน

สรุปข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงของจังหวัดลำปาง ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อสม. ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 โรค ผู้มีโอกาสสัมผัสผู้ติดเชื้อ หญิงตั้งครรภ์ และนักเรียน ล่าสุดฉีดวัคซีนแล้วทั้งหมด 552,068 เข็ม จำแนกเป็นเข็มที่ 1 จำนวน 304,235 คน เข็มที่ 2 จำนวน 243,235 คน เข็มที่ 3 จำนวน 4,598 คน รวม 304,235 คน

อย่างไรก็ตาม จังหวัดลำปางขอความร่วมมือประชาชนเคร่งครัดตามมาตรการป้องกันโรค DMHTTA ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนโควิด-19 ลำปาง โทร. 093 140 8023 ในวันเวลาราชการ และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น. หรือสอบถามที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชุติกาญจน์ เหล่าชัย โทร. 0 8952 9165
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ