นักเรียน ม.ต้น รร.บุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง เกือบ 2 พันคน เข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เตรียมพร้อมต้อนรับเปิดเทอม

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 20 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 99 ครั้ง

วันนี้ (20 ตุลาคม 2564) ที่อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อำเภอเมืองลำปาง ทางเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง และโรงพยาบาลลำปาง ร่วมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิด mRNA ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จำนวน 1,975 คน จากจำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทั้งหมด 2,073 คน ภายใต้กิจกรรม “Kick Off Pfizer in School สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน นักเรียนปลอดภัย อุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม" เพื่อเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2

บรรยากาศมีผู้ปกครองนักเรียนมาส่งและคอยให้กำลังใจอยู่บริเวณนอกรั้วของโรงเรียน เนื่องจากทางโรงเรียนมีมาตรการการป้องกันโรค จำกัดจำนวนคนและเพื่อลดความแออัดภายในโรงเรียน โดยผู้ปกครองส่วนใหญ่คลายความกังวลใจและเชื่อมั่นในประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีน และมีความคาดหวังที่โรงเรียนจะสามารถเปิดทำการเรียนการสอนโดยเร็ววัน

ทั้งนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้จัดระบบช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับเด็กนักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไป ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิด mRNA หากเกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีน สามารถขอยื่นเรื่องรับเงินช่วยเหลือได้ ซึ่งอาการไม่พึงประสงค์ที่สังเกตได้ ซึ่งจะแสดงอาการในวันที่ 3 - 7 หลังจากได้รับวัคซีน เช่น หายใจไม่สะดวก รู้สึกเหนื่อย เจ็บหน้าอก ใจสั่น เป็นลมหมดสติ จุกแน่นท้องบริเวณลิ้นปี่ เป็นต้น โดยประชาชนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน สปสช. 1330 และดาวน์โหลดแบบคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือได้ที่ https://www.nhso.go.th/.../841/001/nhso_VaccinCovid19.pdf

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 063 270 4713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ