จ.ลำปาง เตรียมความพร้อมจังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยว ขานรับนโยบายเปิดประเทศภายใน 120 วัน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 20 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 74 ครั้ง

บ่ายวันนี้ (20 ตุลาคม 2564) นายสิธิชัย  จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายจำลักษ์  กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นจังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยมีปลัดจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ เอกชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ ตามที่รัฐบาลได้จัดนโยบายเปิดประเทศภายใน 120 วัน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับการฉีดวัคซีนแบบไม่มีการกักตัว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านการท่องเที่ยว ทางจังหวัดลำปาง จึงมอบหมายให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลำปาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกัน พร้อมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งคณะทำงานขึ้น และกำหนดเส้นทางการท่องเที่ยวภายในจังหวัด เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคต เป็นการเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยวตามแนวทางการดำเนินงานพื้นที่ที่กำหนด เพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว หรือกิจกรรมอื่นๆ ตามนโยบายของรัฐบาล

 

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 063 270 4713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ