กฟผ. มอบเงินค่าปลูกป่าชดเชยและบำรุงรักษาป่าที่ปลูก และค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทนเพื่อการอนุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อมของพื้นที่ รวมกว่า 20 ล้านบาท

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 23 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 111 ครั้ง

นายประจวบ ดอนคำมูล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ (ชชม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เป็นผู้แทน กฟผ. มอบเงินค่าปลูกป่าชดเชยและบำรุงรักษาป่าที่ปลูก ตามเงื่อนไขแนบท้ายหนังสืออนุญาตให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อใช้เป็นที่เททิ้งมูลดินทราย เป็นเงินจำนวน 16,950,544.20 บาท และค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทนเพื่อการอนุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อมของพื้นที่ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 ซึ่งเป็นเงื่อนไขแนบท้ายหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อใช้เป็นคลองผันน้ำ เป็นเงินจำนวน 3,949,381.20 บาท ให้แก่กรมป่าไม้ โดยมีนายสมศักดิ์ สกุลวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) เป็นผู้แทนรับมอบ
ทั้งนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ ที่ดำเนินงานอยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน การดำเนินงานทุกโครงการและทุกกระบวนการ กฟผ. คำนึงถึงสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนชาวไทยมีไฟฟ้าใช้อย่างยั่งยืน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 0632704713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ