ผู้ว่าฯ ลำปาง ลงพื้นที่เยี่ยมชมกลุ่มเกษตรอินทรีย์ฮักน้ำจาง บ้านเห็ดหอมปางมะโอ พร้อมแนะวิถีเกษตรอินทรีย์ พอเพียง พออยู่ พอกิน มีความสุขอย่างยั่งยืน

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 23 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 79 ครั้ง

นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายจำลักษ์  กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์ชาจากใบเชียงดา ชมกรรมวิธีการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ ของวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์กลุ่มฮักน้ำจาง อ.แม่ทะ จ.ลำปาง และเดินทางไปเยี่ยมชมโรงเพาะเห็ดหอม กรรมวิธีการผลิต และได้พูดคุยพบป่ะกับชาวบ้านเกษตรกรผู้ผลิตและขายเห็ดหอม ที่หมู่บ้านเห็ดหอม บ้านปางมะโอ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ยังได้แนะแนวทางวิถีเกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกรสร้างความสุขบนพื้นฐานของของความพอดี พอเพียง พออยู่ พอกิน และรู้จักการแบ่งปัน สร้างความสุขให้กับชุมชนมีกินมีใช้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 0632704713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ