จังหวัดลำปาง ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 23 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 103 ครั้ง

เช้าวันนี้ (23 ต.ค. 64) นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "วันปิยมหาราช" ประจำปี 2564 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สนามหน้าศาลากลางจังหวัดลำปาง เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณ ร่วมน้อมใจแสดงความกตัญญูกตเวทิตารำลึกถึงพระเมตตาคุณ และพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นไพศาล ที่พระองค์ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในการทำนุบำรุงประเทศชาติ และทรงตรากตรำพระวรกาย เพื่อให้ปวงชนชาวไทยได้รับความผาสุกตลอดรัชสมัย
โดยในตลอดรัชสมัยของพระองค์ สยามประเทศได้เกิดการเปลี่ยนแปลง ที่สร้างความวัฒนาให้กับประเทศชาติเป็นจำนวนมาก ได้แก่ การเลิกทาส การศึกษา การปฏิรูประบบราชการ การปกป้องประเทศจากการสงครามและการเสียดินแดน การบำบัดทุกข์บำรุงสุขรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การอำนวยความเป็นธรรมให้แก่สังคม การพัฒนากิจการด้านสาธารณภัย รวมถึงด้านการสาธารณูปโภคที่ได้มีการก่อตั้งการไฟฟ้า การไปรษณีย์ โทรเลข และโทรศัพท์ เป็นต้น

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี 0632704713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ