ลำปาง สถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้น พบจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ลดลง เทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 23 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 90 ครั้ง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เปิดเผยสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ ข้อมูล ณ เวลา 09.00 น. ของวันนี้ (23 ตุลาคม 2564) พบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่ม 3 คน แยกเป็น ติดเชื้อภายในจังหวัด 2 คน และติดเชื้อจากต่างจังหวัด 1 คน โดยสถานการณ์ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2564 ถึงปัจจุบัน พบผู้ป่วยสะสม 2,306 คน อยู่ระหว่างการรักษา 159 คน หายกลับบ้านสะสม 2,132 คน และเสียชีวิตสะสม 15 คน
สรุปข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงของจังหวัดลำปาง ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อสม. ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 โรค ผู้มีโอกาสสัมผัสผู้ติดเชื้อ หญิงตั้งครรภ์ และนักเรียน ล่าสุดฉีดวัคซีนแล้วทั้งหมด 573,216 เข็ม จำแนกเป็นเข็มที่ 1 จำนวน 318,290 คน เข็มที่ 2 จำนวน 250,284 คน เข็มที่ 3 จำนวน 4,642 คน รวม 318,290 คน  
อย่างไรก็ตาม จังหวัดลำปางขอความร่วมมือประชาชนเคร่งครัดตามมาตรการป้องกันโรค DMHTTA ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนโควิด-19 ลำปาง โทร. 093 140 8023 ในวันเวลาราชการ และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น. หรือสอบถามที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 0632704713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ