พม.ลำปาง รุดช่วยเหลือครอบครัวเจอพิษโควิด-19 ขาดรายได้เลี้ยงดูบุตรพิการตั้งแต่กำเนิด 2 คน

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 27 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 93 ครั้ง

นายณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับ นายชาญ จูดคง นายอำเภอแจ้ห่ม/นายกกิ่งกาชาดอำเภอแจ้ห่ม พร้อมด้วยศูนย์บริการคนพิการ / ผู้ใหญ่บ้าน /ประธาน อพม. อำเภอแจ้ห่ม และผู้นำชุมชน ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและสอบข้อเท็จจริง กรณีมีผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน โดยได้รับการประสานจากนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง โดยทราบชื่อผู้ได้รับผลกระทบ คือ นายบุญมี  นามสมมุติ อายุ 62 ปี ประสบปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องของรายได้และไม่มีงานทำ ปัจจุบันอาศัยอยู่กับภรรยาและบุตรชายพิการตั้งแต่กำเนิด 2 คน ซึ่งไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ส่วนภรรยามีอาชีพขายอาหารตามสั่งที่บริษัท scg แต่ปัจจุบันไม่ได้ขายอาหารตามสั่งเป็นเวลา 2 อาทิตย์ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ขาดรายได้ใช้จ่ายในครอบครัว อีกทั้งนายบุญมี ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ เนื่องจากต้องรับภาระดูแลบุตรที่พิการทั้ง 2 คน จึงทำให้ไม่มีรายได้ มีเพียงภรรยาที่หารายได้เพียงคนเดียว

เบื้องต้น ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ลำปาง ได้ให้การช่วยเหลือในเรื่องของเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย จำนวน 3,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภคข้าวสารน้ำดื่ม เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเบื้องต้น และศูนย์บริการคนพิการได้ให้การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์คนพิการเป็นลำดับต่อไป พร้อมกันนี้ได้แนะนำเกี่ยวกับเงินกู้สำหรับคนพิการ เพื่อนำมาเป็นทุนในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ในครอบครัวต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 063 270 4713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ