สำนักงานชลประทานที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานก่อสร้างฝายทุ่งข้าวหล่อพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.งาว จ.ลำปาง

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 28 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 113 ครั้ง

นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วย นายสุนทร คำศรีเมือง ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน นายวัชราคม พรสรณคมน์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 2 หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานก่อสร้างฝายทุ่งข้าวหล่อพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยมีนายวีระยุทธ เขื่อนแก้ว หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 3 โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 2 เป็นผู้บรรยายสรุป
โครงการฝายทุ่งข้าวหล่อพร้อมระบบส่งน้ำ เป็นการดำเนินการก่อสร้างฝายคอนกรีตล้วนปนหินใหญ่ ขนาดสันฝายสูง 3.50 เมตร ยาว 30.00 เมตร พื้นที่ชลประทาน 2,500 ไร่ ดำเนินการก่อสร้างโดยโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 2 ปัจจุบันมีผลการดำเนินงานก่อสร้างอยู่ที่ร้อยละ 68.15 เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง อีกทั้งราษฎรในพื้นที่มีน้ำใช้สำหรับอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดทั้งปี

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 0632704713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ