ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ตรวจสอบ กรณีราษฎรขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมพนังกั้นน้ำ ในพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านน้ำโทกหัวดง ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 27 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 447 ครั้ง

     ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง นำโดยนางศุกลรัตน์ จันทร์มณี ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ร่วมกับอำเภอแม่ทะ เทศบาลตำบลแม่ทะ สท.เขต 2 และผู้ร้องเรียน ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีราษฎรขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมพนังกั้นน้ำ บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านน้ำโทกหัวดง ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

     โดยทุกฝ่ายได้ร่วมพูดคุยหาแนวทางแก้ไขปัญหา ซึ่งได้สรุป มอบหมายให้ทางเทศบาลตำบลแม่ทะ ขอรับการสนับสนุนทางด้านงบประมาณกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยการก่อสร้างหิน เรียงยาวแนวกั้นตลิ่ง เพิ่มความสูงจากของเดิมบริเวณสองช่วง ซึ่งแบ่งเป็นช่วงแรกสูงประมาณ 3 เมตร ยาว 15 เมตร และช่วงที่สองสูงประมาณ 3 เมตร ยาว 25 เมตร ทั้งนี้ ทุกฝ่ายได้รับทราบและเข้าใจดี จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ