ลำปาง พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ 70 ราย

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 19 ม.ค. 2565
  • อ่าน : 162 ครั้ง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่ 19 มกราคม 2565 ณ เวลา 09.00 น.  พบผู้ป่วยรายใหม่ 70 ราย  เป็นผู้ติดเชื้อยืนยันตรวจด้วยวิธี RT-PCR  28 ราย  เป็นผู้ติดเชื้อเข้าข่ายตรวจด้วยวิธี ATK  42 ราย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565  ถึงปัจจุบัน พบผู้ป่วยสะสม  1,745 ราย อยู่ระหว่างรักษา  1,310  ราย รักษาหายกลับบ้านสะสม 434 ราย และเสียชีวิตสะสม 1 ราย

สำหรับข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ เวลา 09.00 น. ของวันเดียวกัน จังหวัดลำปางวัคซีนไปแล้ว 1,030,145 เข็ม จำแนกเป็นเข็มที่ 1 จำนวน  473,594 คน  เข็มที่ 2 จำนวน  443,328  คน   เข็มที่ 3 จำนวน 109,681 คน และเข็มที่ 4 จำนวน 3,542 คน

จังหวัดลำปางขอความร่วมมือประชาชนเคร่งครัดตามมาตรการป้องกันโรค  DMHTTA  ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนโควิด-19 ลำปาง     โทร. 093 140 8023  ในวันเวลาราชการ และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น. หรือสอบถามที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชุติกาญจน์ เหล่าชัย โทร. 0 8952 9165
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ