รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ตรวจเยี่ยมศูนย์​ Ci. เทศบาลตำบลต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 19 ม.ค. 2565
  • อ่าน : 214 ครั้ง

นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยโควิด พร้อมมอบตำรับยาสมุนไพรที่ใช้รักษาผู้ป่วยโควิดที่มีอาการเล็กน้อย (กลุ่มผู้ป่วยสีเขียว) ที่กักตัวที่บ้าน (Home Isolution) ในเขต รพ.สต.ต้นธงชัย และลงตรวจศูนย์แยกโรคชุมชน (Community​ isolation : Ci.)​ ของเทศบาลตำบลต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง. โดยมี นายเชาว์ทวีพัฒน์ ดนัยนันท์ ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองลำปาง นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลําปาง กำนันตำบลธงชัย ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตร แพทย์ตำบลต้นธงชัย คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลต้อนธงชัย เข้าร่วมต้อนรับ

นางนรกมล ขันตรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นธงชัย (รพ.สต.ต้นธงชัย) ให้ข้อมูลการดำเนินงานและการบริหารจัดการ ศูนย์​ Ci. เทศบาลตำบลต้นธงชัย ซึ่งมีที่ตั้ง ณ รพ.สต.ต้นธงชัย เป็นความร่วมมือที่เข้มแข็งของชุมชน ประกอบด้วย เทศบาลตำบลต้นธงชัย รพ.สต.ต้นธงชัย คณะกรรมการโรคติดต่อตำบลต้นธงชัย ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง มีการจัดทำเป็นห้องแยกส่วนตัวจำนวน 14 ห้อง แบ่งเป็นโซนที่พักและห้องน้ำส่วนตัว สำหรับเพศชาย เพศหญิง

ทั้งนี้  ทีมงานและชุมชนตำบลต้นธงชัย มีการปฏิบัติอย่างเข้มแข็ง ติดตามงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งแพทย์ รพ.สต. อสม. ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งจะมีการดูแลผู้ติดเชื้อสีเขียวที่กักตัวที่บ้านได้ดีมาก และผู้ป่วยสีเขียวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้ว นอกจากนี้ รพ.สต.ต้นธงชัย ได้ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่ผู้สูงอายุติดบ้านและติดเตียง ในเขตรับผิดชอบด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 063 270 4713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ