ประชาชน จ.ลำปาง จำนวนมาก ให้ความสนใจซื้อหมูเนื้อแดงกิโลกรัมละ 150 บาท ด้านพาณิชย์จังหวัดลงพื้นที่ติดตามโครงการฯ พร้อมตรวจสอบราคาสินค้าอุปโภค-บริโภค

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 19 ม.ค. 2565
  • อ่าน : 397 ครั้ง

นางสาวเยาวเรศ  แซ่โค้ว พาณิชย์จังหวัดลำปาง มอบหมายให้นางรัชดาวัลย์ ขันเฉียง หัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการจำหน่ายเนื้อสุกรชำแหละตามโครงการหมูพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน จำหน่ายเนื้อแดงราคากิโลกรัมละ 150 บาท ณ ร้านหมูอนามัย เอส เค เอฟ สาขาลำปาง และร้านหมูอินเตอร์ สาขาน้ำโท้ง อ.เมืองลำปาง พบว่าประชาชนให้ความสนใจซื้อเป็นจำนวนมาก เนื่องจากราคาถูกกว่าราคาตลาดทั่วไป และช่วยลดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี

จังหวัดลำปาง มีผู้ประกอบการเข้าร่วม "โครงการหมูพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน" จำหน่าย เนื้อแดงราคากิโลกรัมละ 150 บาท จำนวน 2 ราย จุดจำหน่าย 7 แห่ง ระหว่างวันที่ 13 - 31 มกราคม 2565 ประกอบด้วย บริษัท เอสเค อินเตอร์ฟู้ด จำกัด จำนวน 2 สาขาได้แก่ ร้านหมูอนามัย เอสเคอินเตอร์ฟู๊ด สาขาลำปาง และร้านหมูอนามัย เอสเคอินเตอร์ฟู๊ด สาขาเถิน โดยจุดจำหน่ายทั้ง 2 จุด จะจำหน่ายหมูเนื้อแดงกิโลกรัมละ150บาท ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จำกัดคนละไม่เกิน 2 กิโลกรัม และบริษัท หมูอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด จำนวน 5 สาขา ได้แก่ ร้านหมูอินเตอร์ สาขาตลาดต้นยาง, ร้านหมูอินเตอร์ สาขาน้ำโท้ง, ร้านหมูอินเตอร์ สาขาเกาะคา, ร้านหมูอินเตอร์ สาขาแม่เมาะ และร้านหมูอินเตอร์ สาขาล้อมแรด โดยจุดจำหน่ายทั้ง 5 จุด จำหน่ายตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป โดยผู้ซื้อจะได้รับคูปองเพื่อนำไปเป็นส่วนลดในการซื้อหมูเนื้อแดงกิโลกรัมละ 150 บาท คูปอง 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์ต่อวัน

นอกจากนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง ได้ตรวจสอบราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอื่น ๆ ที่ตลาดหนองกระทิง อาทิ ข้าวสารเหนียว กข.6 ราคากิโลกรัมละ 30 บาท, ข้าวเหนียวสันป่าตอง ราคากิโลกรัมละ 25 บาท, ข้าวหอมมะลิ ราคากิโลกรัมละ 30-40 บาท ผู้ประกอบการแจ้งว่ามีการปรับราคาข้าวขึ้นกระสอบละ 100 – 200 บาท (กระสอบ 45 กก.) ส่วนผักสดราคาเปลี่ยนแปลงตามปริมาณผักที่เข้าสู่ตลาด ทั้งนี้ จากการตรวจสอบพบว่าสินค้ามีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค เจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ผู้ประกอบการติดป้ายแสดงราคาให้ผู้บริโภคเห็นชัดเจน รวมถึงเน้นย้ำมิให้ผู้ประกอบการกักตุนและฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 063 270 4713 / วรนุช วีระขจร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ