เชียงใหม่ กองทัพภาคที่ 3 รณรงค์ป้องกันปัญหาไฟป่าและฝุ่นละออง

  • ข่าวจาก : สทท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 19 ม.ค. 2565
  • อ่าน : 29 ครั้ง

ที่บริเวณลาน ด้านหน้า กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  พลโทอภิเชษฐ์   ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 พื้นที่ภาคเหนือ ประจำปี 2565  โดยมีนายประจญ  ปรัญช์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วม บูรณาการกำลังพลยุทโธปกรณ์ เตรียมความพร้อมป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง โดยกำหนดเป้าหมายสำคัญ 6 ดอย 19 รอยต่อ 8 พื้นที่เสี่ยง ลดจุดความร้อนและพื้นที่เผาไหม้ลง ร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาจากนั้น แม่ทัพภาคที่ 3 ได้ร่วมประชุมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือผ่านระบบ VDO Conference  โดยส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาในพื้นที่ของตนเอง การประกาศห้ามเผาอย่างน้อยให้ครอบคลุมห้วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมนี้พลโทอภิเชษฐ์   ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า สภาพภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เป็นปัจจัยทำให้เกิดปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง ที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือร่วมใจป้องกันและแก้ไขปัญหา  ทั้งนี้กองทัพภาคที่ 3 พร้อมที่จะสนับสนุนกำลังพล และยุทโธปกรณ์  เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาในทุกพื้นที่อย่างเต็มขีดความสามารถ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธีระพงษ์ โลหะวัชระ
ผู้เรียบเรียง : นรรศนันท์
แหล่งที่มา : สทท.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ