ลำปาง ตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์ในสุกร ASF WAR ROOM

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 19 ม.ค. 2565
  • อ่าน : 346 ครั้ง

               นายศร  ธีปฏิมากร  ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า จังหวัดลำปาง ดำเนินการจัดตั้งวอร์รูม (War Room) พร้อมขับเคลื่อนมาตรการควบคุมและแก้ไขปัญหาการระบาดโรค ASF ในสุกร ทุกวันไม่เว้นแม้ในวันหยุดราชการ และเสาร์-อาทิตย์ ตามสั่งการของอธิบดีกรมปศุสัตว์ ที่สั่งการให้ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1-9 และสำสำนักงนปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศ ได้ดำเนินการจัดตั้งวอร์รูม (War Room) ขึ้น ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อติดตามสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบอย่างใกล้ชิด รวมถึงการรายงานข้อมูลข่าวสารจากภูมิภาคให้ส่วนกลางทุกวัน พร้อมดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้แก่เกษตรกร สร้างการรับรู้ในการป้องกันดูแลปศุสัตว์ในฟาร์มของตนเอง ขณะเดียวกัน ได้สั่งการให้ทุกพื้นที่มีการบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมป้องกันและการเคลื่อนย้ายสัตว์ต้องโปร่งใส ไม่มีการสร้างเงื่อนไข และให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของเกษตรกรเป็นหลัก โดยล่าสุดได้มอบนโยบายให้กองสารวัตรและกักกันสัตว์  ซึ่งมีหน่วยงานด่านกันกันสัตว์ในพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งด่านชายแดน และด่านที่สนามบินภายในประเทศ และสนามบินระหว่างประเทศ ดำเนินการควบคุม          เคลื่อนย้ายสัตว์ ซากสัตว์ภายในราชอาณาจักรอย่างเข้มงวด ด้วยถือเป็นหัวใจสำคัญของมาตรการควบคุมโรค ASF ในสุกร

                ขอความร่วมมือจากพี่น้องเกษตรกรในการดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคของกรมปศุสัตว์โดยเคร่งครัด เพื่อควบคุมโรคให้สงบได้โดยเร็ว และหากพี่น้องประชาชนมีข้อสงสัยหรือพบสุกรป่วยตายผิดปกติ เช่น มีการตายเฉียบพลัน มีไข้สูง ผิวหนังแดง มีจุดเลือดออก หรือรอยช้ำโดยเฉพาะหลังใบหู ท้อง ขาหลัง มีอาการทางระบบอื่น เช่น ทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร การแท้งในช่วงของการตั้งท้อง หรือสัตว์ป่วยตายผิดปกติ หรือต้องการความช่วยเหลือจากกรมปศุสัตว์ สามารถแจ้งได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์ในสุกร ASF WAR ROOM   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง  0 5421 8127  ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง 08 5660 9847  หรือกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 09 2929 2251

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชุติกาญจน์ เหล่าชัย โทร. 0 8952 9165
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ