ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง รุดช่วยเหลือ ครอบครัวเลี้ยงลูกพิการและมีฐานะยากจน ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 19 ม.ค. 2565
  • อ่าน : 127 ครั้ง

                นายณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย นาย พิษณุพล ประสาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมาคมไทยอาสาพัฒนาขาติ และนายชำนาญ เลียบโลก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง รุดช่วยเหลือ ครอบครัว นางสาว นภัสราพร  มูลทิน  บ้านเลขที่ ๒๑๘ หมู่ที่ ๔ ตำบลหัวเมือง  อำเภอเมืองปาน มารดา ด.ญ ปนัดดา พูดฉลาด เป็นคนพิการทางสติปัญญา อายุ 6 ปี ตำบลหัวเมืองครอบครัวเลี้ยงลูกพิการครอบครัวมีฐานะยากจน รายได้ไม่เพียงพอ อาชีพเกษตกร สมาชิกในครอบครัวมีทั้งหมด 4 คน 

               ในการช่วยเหลือเบื้องต้น  ทางด้านผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง ได้ให้คำปรึกษา แนะนำ ให้กำลังใจ  โดยช่วยเหลือเงินสงเคราะห์กรณีฉุดเฉิน  จำนวน 3,000  บาท  มอบ  บ่อปลาชีเมนต์ จำนวน 4 บ่อ พันธุ์ปลาจำนวน 300 ตัว พร้อมนี้ได้ให้คำแนะนำกระบวนการให้การ    ช่วยเหลือสวัสดิการต่าง ๆ ในโอกาสต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชุติกาญจน์ เหล่าชัย โทร.08 99529165
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ