ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ดูความพร้อมเตรียมการรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดลำปาง

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 19 ม.ค. 2565
  • อ่าน : 288 ครั้ง

เย็นวันนี้ (19 ม.ค.65) นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ลงพื้นที่ดูความเรียบร้อย ความพร้อมของสถานที่ ณ ท่าอากาศยานลำปาง โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี และสถานีตำรวจภูธรเกาะคา ในการเตรียมความพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดลำปาง ในวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565
โดยกำหนดการเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ มาทรงเปิดอาคารผู้ป่วยนอก "อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558" ณ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี และทอดพระเนตรความก้าวหน้าโครงการทหารพันธุ์ดี ณ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จากนั้นเสด็จตรวจเยี่ยมโครงการ "ตำรวจพันธุ์ดี" ณ สถานีตำรวจภูธรเกาะคา อำเภอเกาะคา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติฯ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 0632704713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ