ผอ. อนุบาลลำปาง เปิดเผย โรงเรียนมีมาตรการป้องกัน COVID-19 สร้างความปลอดภัยนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากร

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 28 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 2961 ครั้ง

วันนี้ (28 ก.พ. 63) นายเดชวิทย์  หล้าปาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) เปิดเผยว่า ด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Coronavirus Diseases 2019 ,COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ติดลำดับที่ 14 มีการระบาดอย่างต่อเนื่องรวดเร็วและขยายวงกว้างไปยังหลายภูมิภาคทั่วโลก โดยในประเทศไทยกระทรวงสาธารณสุขได้มีการแจ้งเตือนระดับ 3 และโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) เป็นโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ซึ่งเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่และมีนักเรียนจำนวนมาก จึงได้มอบหมายให้ครูประจำชั้นคัดกรองนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง คือ นักเรียนที่เดินทางไปต่างประเทศ หรือนักเรียนที่ผู้ปกครองเดินทางไป หรือแวะผ่าน (Transit) ประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อโรคติดเชื้อ COVID-19 ในช่วงเวลาที่ผ่านมา

ล่าสุด โรงเรียนได้รับรายงานจากครูประจำชั้น ว่ามีนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ที่นักเรียนหรือผู้ปกครองได้เดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยงจริง ดังนี้ นักเรียน ชั้น ป.3/MEP1 จำนวน 1 คน เดินทางไปต่างประเทศพร้อมกับผู้ปกครอง ซึ่งไม่ได้มาเรียน แต่ได้กักตัวอยู่ที่บ้านตั้งแต่เดินทางกลับมาเป็นเวลา 24 วัน สำหรับนักเรียนชั้น ป.1/MEP1 จำนวน 1 คน เดินทางไปต่างประเทศพร้อมกับผู้ปกครอง ได้มาเรียนระหว่างวันที่ 17-25 กุมภาพันธ์ 2563 โดยครูประจำชั้นได้ดำเนินการคัดกรองในช่วงที่มาเรียน ซึ่งไม่มีไข้และให้หยุดเรียนตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป โดยหากไม่มีการ ไข้ ไอ นักเรียนก็สามารถมาเรียนตามปกติได้ในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 สำหรับนักเรียนชั้น อ.3/MEP1, ป.1/1, ป.1/3 , ป.2/MEP1, ป.4/4, ป.5/4 และ ป.5/SCI1 ที่ผู้ปกครองที่มีประวัติเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งได้แนะนำให้ผู้ปกครองไปตรวจและปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ โรงเรียนได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 และเชื้อไข้วัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ในสถานศึกษา อย่างต่อเนื่อง และแจ้งหยุดเรียนในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อทำความสะอาดห้องเรียนและโรงเรียนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค อีกทั้งเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรโรงเรียน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ