ลำพูน เปิดงานสีสันวัฒนธรรมมหกรรมวิถีล้านนา "งานเทศกาลต๋ามประทีปส่องไฟ วิถี 3 ไต บ้านธิ หละปูน" ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมล้านนา

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 21 ม.ค. 2565
  • อ่าน : 24 ครั้ง

วันนี้ (21 มกราคม 2565) ณ เฮือนข้าวจ้าว อ.บ้านธิ จ.ลำพูน นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงานสีสันวัฒนธรรมมหกรรมวิถีล้านนา ครั้งที่ 4 “งานเทศกาลต๋ามประทีปส่องไฟ วิถี 3 ไต บ้านธิ หละปูน”ณ เฮือนข้าวจ้าว อ.บ้านธิ จ.ลำพูน กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีท้องถิ่นวิถีล้านนา ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายอำเภอบ้านธิ และประชาชนร่วมงาน

สำหรับ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน) เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวหลักของภาคเหนือ มีประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมล้านนา    ที่มีอัตลักษณ์ทรงคุณค่า มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย อาทิ การท่องเที่ยว  ทางวัฒนธรรม การท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ และกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เป็นต้น

ด้านนายจักรกฤษณ์  เอ่งฉ้วน  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว     ของกลุ่มจังหวัดให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในพื้นที่เป็นการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวทางเลือกของกลุ่มจังหวัด และเพื่อเป็นการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1  โดยการจัดงานในครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นความร่วมของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคีเครือข่าย ในการจัดกิจกรรมร่วมกัน แสดงถึงศิลปวัฒนธรรม ตามอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ที่โดดเด่นของแต่ละจังหวัด โดยดำเนินกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงบันทึกรับรองตนเอง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ร่วมกิจกรรม

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุจิรา เสนานุช
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ