อบจ.แม่ฮ่องสอน ส่งทีมงาน ปรับปรุงถนนที่ชำรุดจากฝนตก ในพื้นที่หย่อมบ้านลีซูกุงป่าตึง และบ้านกุงไม้สัก

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 23 ม.ค. 2565
  • อ่าน : 19 ครั้ง

        ระหว่างวันที่ 17-21 มกราคม 2565  ที่ผ่านมา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำนวยการให้ทีมช่างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ หย่อมบ้านลีซูกุงป่าตึง และบ้านกุงไม้สัก  หมู่ที่2 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินการปรับปรุงถนนลูกรังให้กับชาวบ้านในพื้นที่ เนื่องจากหลังฤดูฝนของทุกปี ถนนลูกรังบริเวณดังกล่าว  เป็นหลุมเป็นบ่อ  ทำให้การคมนาคมของชาวบ้านเด็กนักเรียน รวมถึงเกษตรกร  ไม่สามารถเดินทาง และนำสินค้าเกษตร ไปจำหน่ายได้ และจากการประสานงานของ  นายพิริยะ ตวงลาภทวีกิจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองเขต 2 ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงนำเครื่องจักรกลหนักเข้าไปปรับปรุงถนน  เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับชาวบ้านในเบื้องต้น

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จิรันธนิน บุญนิธิสิโรจน์
ผู้เรียบเรียง : จามจุรี ยรรยง
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวที่น่าสนใจ