สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 เข้าประสานงานพื้นที่ขาดแคลนน้ำ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งให้ชุมชน

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 2 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 519 ครั้ง

นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 และนายธวัช รัตนกิจ ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ เข้าประสานงานพื้นที่ขาดแคลนน้ำ โดยมีนายเชน ปานสังข์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ให้ข้อมูลพื้นที่ ณ ปัจจุบัน และนำสำรวจพื้นที่ อ.เสริมงาม จ.ลำปาง ซึ่งพบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เป็นภูเขาและที่เนินสูงล้อมรอบ ช่วงฤดูฝนมีปริมาณน้ำหลากจำนวนมาก แต่ไม่มีพื้นที่เก็บกักน้ำที่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำ โดยลำห้วยสายสำคัญที่มีอยู่มีปริมาณน้ำน้อยในฤดูแล้ง ประกอบกับเป็นร่องห้วยที่อยู่ต่ำกว่าที่อยู่อาศัยและพื้นที่การเกษตร

ทั้งนี้ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ได้เสนอให้ดำเนินการขุดลอกและปรับปรุงลำห้วยที่มี พร้อมกับจัดทำระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากลำห้วยในฤดูน้ำหลากไปเก็บไว้ในพื้นที่เนินหัวไร่ปลายนา โดยประชาชนในพื้นที่หาพื้นที่สำรองน้ำในฤดูฝน ซึ่งจะทำให้พื้นที่ 4 ตำบล ใน อ.เสริมงาม มีปริมาณน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค รวมถึงปศุสัตว์ การเกษตรอย่างพอเพียงและยั่งยืนต่อไป สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง เข้าพบและร้องขอให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ไปพิจารณาช่วยเหลือปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ ต.แม่ปะ ซึ่งจะมีการเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ