สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง จัดอบรมเพิ่มศักยภาพ การจัดการฟาร์มแพะของเกษตรกร ภายใต้โครงการแพะ-แกะล้านนา ประจำปีงบประมาณ 2563

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 3 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 832 ครั้ง

     ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง นายศร  ธีปฏิมากร ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมแก่เกษตรกร จำนวน 110 คน และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ในหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพ และเพิ่มทักษะการจัดการฟาร์มแพะของเกษตรกร ภายใต้โครงการแพะ-แกะล้านนา ประจำปีงบประมาณ 2563 สอดรับกับนโยบายของทางจังหวัดลำปาง ลำปาง สุขทุกด้าน สุขด้านปศุสัตว์

     เป็นการมุ่งให้เกษตรกรผู้สนใจในอาชีพการเลี้ยงแพะ-แกะ ได้รับรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ในการเลี้ยง ตลอดจนการพัฒนาในด้านต่างๆ เพื่อเข้าสู่มาตรฐานการเลี้ยงในอนาคต ทั้งยังเป็นการส่งเสริมช่องทางให้เกษตรกร สามารถพัฒนาการเลี้ยง ให้ตรงตามที่ตลาดต้องการ สร้างรายได้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน

     พร้อมกันนี้ทางด้านเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ยังได้นำเกษตรกรเดินทางไปศึกษาดูงาน ที่ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ บ้านดงเย็น อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ก่อนการปิดอบรมและเดินทางกลับ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ