เทศบาลเมืองเขลางค์นคร นำเยาวชนสร้างฝายชะลอน้ำ ปลูกฝังจิตสำนึก สร้างพื้นที่ป่าให้อุดมสมบูรณ์

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 3 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 458 ครั้ง

     นายประดิษฐ์  เสริมสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้รับมอบหมาย จากนายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร นำเด็กและเยาวชนเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ทำกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทำฝายชะลอน้ำห้วยน้ำขาว บ้านหัวฝาย ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพื่อชะลอการไหลของน้ำ ป้องกันปัญหาน้ำป่าไหลหลากและ เพื่อรักษาป่าต้นน้ำให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดปี ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ยังมีประชาชนชุมชนบ้านหัวฝาย กำลังพลจากมณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี และเจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้ เข้าร่วม

     โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการปลูกฝัง สร้างจิตสำนึก ลดปัญหาการบุกรุกทำลาย การลักลอบเผาป่า ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จ.ลำปาง และให้เด็ก เยาวชนคนรุ่นใหม่ รู้สึกรัก และหวงแหนพื้นที่ป่าไม้ ที่ถือเป็นอู่ข้าวอู่น้ำ ทั้งยังเป็นปัจจัยในการสร้างให้ดอยพระบาท จ.ลำปาง ที่เปรียบเหมือนปอดของคนลำปาง ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ