สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค บูรณาการร่วมจัดกิจกรรมงานตลาดนัดวิชาการ "กาดนัดความรู้...สู้หมอกควัน"

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 6 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 533 ครั้ง

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง) เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก) จัดกิจกรรมงานตลาดนัดวิชาการ "กาดนัดความรู้...สู้หมอกควัน" ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองบวกหาด อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมีนายวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน และมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมดำเนินรายการ Talk to Top Green Together Vol.2 ท็อปชวนทอล์ค “การสื่อสารปัญหาฝุ่น PM2.5 ภาคเหนือ” และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดภาพถ่าย "อากาศบ้านเฮา"

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีเวทีพูดคุยในหัวข้อการสื่อสารปัญหาหมอกควันและไฟป่าตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง การจัดนิทรรศการให้ความรู้ในรูปแบบตลาดนัดวิชาการ กาดนัดความรู้ สู้หมอกควัน ที่รวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดการปัญหาหมอกควันและไฟป่า การจัดการปัญหาต้นทาง ได้แก่ ฐานเรียนรู้ถ่านอัดแท่งชีวมวล ฐานเรียนรู้เห็ดคืนถิ่น ฐานเรียนรู้การส่งเสริมจัดการเชื้อเพลิง ฐานเรียนรู้การผลิตจานใบไม้ การจัดการปัญหากลางทาง ได้แก่ ฐานเรียนรู้ระบบติดตามและรายงานสถานการณ์คุณภาพ อากาศด้วยข้อมูลดาวเทียม (AQMRS) ความเข้มข้นเชิงพื้นที่ฝุ่น PM2.5 ฐานเรียนรู้ Web Application อากาศบ้านเฮา และการจัดการปัญหาปลายทาง ได้แก่ ฐานเรียนรู้เครื่องตรวจวัดฝุ่น PM2.5 ฐานเรียนรู้หน้ากากป้องกันฝุ่น PM2.5 และฐานเรียนรู้เครื่องเป่าดับไฟป่าและทำแนวกันไฟ

กิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นการสื่อสารเพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการมีส่วนร่วมเฝ้าระวังและจัดการปัญหาหมอกควันภาคเหนือลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสุขภาพอนามัย รวมถึงแนวทางในการป้องกันตนเองเมื่อสถานการณ์เข้าสู่ช่วงวิกฤต การแจ้งเตือนสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ประจำปี 2563 ข้อมูลคุณภาพอากาศและฝุ่น PM2.5 และเกณฑ์มาตรฐานที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ