สพป.ลำปาง เขต 1 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณไหลทาง ถนนลำปาง-งาว

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 6 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 885 ครั้ง

     วันนี้ (6 มีนาคม 2563) ที่บริเวณหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 นำโดย นายเอกฐสิทธิ์  กอบกำ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินการจัดการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพิชัย กว่า 60 คน

     ลงพื้นที่ทำกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พัฒนา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดบริเวณไหล่ทาง ถนนสายลำปาง–งาว  บริเวณด้านหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑ 

     ซึ่งกิจกรรมจิตอาสาดังกล่าวที่ได้มีการร่วมกันดำเนินการ เพื่อให้พื้นที่บริเวณโดยรอบ เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีภูมิทัศน์สวยงาม นอกจากนี้เหล่าจิตอาสายังได้ร่วมกันตัดหญ้า กำจัดวัชพืช เก็บขยะ เศษกิ่งไม้ และขุดลอกร่องน้ำ เพื่อให้เกิดความสะอาดตาต่อผู้ที่ผ่านมาพบเห็น

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ