ลำปาง พบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ 513 ราย ไม่มีผู้สีชีวิต

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 15 พ.ค. 2565
  • อ่าน : 111 ครั้ง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 ณ เวลา 09.00 น. พบผู้ป่วยรายใหม่ 513 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต เป็นผู้ติดเชื้อยืนยันตรวจด้วยวิธี RT-PCR  จำนวน 0 ราย เป็นผู้ติดเชื้อเข้าข่ายตรวจด้วยวิธี ATK จำนวน 513 ราย ยอดผู้ป่วยสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565  ถึงปัจจุบัน จำนวน 100,161 ราย อยู่ระหว่างรักษา 4,504 ราย รักษาหายแล้วสะสม 95,510 ราย และเสียชีวิตสะสม 147 ราย

สำหรับข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ เวลา 09.00 น. ของวันเดียวกัน จังหวัดลำปางฉีดวัคซีนไปแล้ว 1,279,540 เข็ม จำแนกเป็นเข็มที่ 1 จำนวน 519,098 คน  เข็มที่ 2 จำนวน  495,555 คน เข็มที่ 3 จำนวน 244,171 คน และเข็มที่ 4 จำนวน 20,716 คน

จังหวัดลำปางเร่งรัดการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในกลุ่มเป้าหมายที่ครบกำหนดฉีดในเดือนเมษายน 2565 จำนวน 190,000 คน โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (ประมาณ 80,000 คน) ซึ่งได้ขยายการให้บริการฉีดวัคซีนในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง เชิญชวนกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเสี่ยง (กลุ่ม 608) เข้ารับการฉัดวัคซีนเข็มกระตุ้นโดยเร็วที่สุด  เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย เพื่อลดความรุนแรงของโรคและลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยลงให้มากที่สุด

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชุติกาญจน์ เหล่าชัย โทร. 0 89952 9165
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ