ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ตรวจสอบ กรณีราษฎรขอความช่วยเหลือสนับสนุนซ่อมแซมฝายชะลอน้ำแม่วัง

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 10 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 442 ครั้ง

     ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง นำโดยนางศุกลรัตน์  จันทร์มณี ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหน่วยงาน ที่ว่าการอำเภอสบปราบ จ.ลำปาง เทศบาลตำบลสบปราบ ผู้ร้องเรียนและผู้นำชุมชน ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีราษฎรขอความช่วยเหลือสนับสนุนซ่อมแซมฝายชะลอน้ำแม่วัง ในพื้นที่บ้านหล่าย หมู่ที่ 1 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยสรุปได้ดังนี้

     1. การแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น ชาวบ้านโดยการสนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะดำเนินการโดยการใช้กระสอบทรายทำฝายชะลอน้ำ

     2. สำหรับการแก้ไขปัญหาในระยะยาว ทางศดธ.ลป. จะแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและโครงการชลประทานลำปาง พิจารณาสร้างฝายชะลอน้ำแบบถาวร ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

     ทั้งนี้ ทุกฝ่ายได้รับทราบและเข้าใจดีแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ