ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่หารือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน กรณีพ่อค้ารถเข็นส่งเสียงดังรบกวน ในพื้นที่ตำบลต้นธงชัย

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 10 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 622 ครั้ง

     ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง นำโดยนางศุกลรัตน์  จันทร์มณี ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ร่วมกับหน่วยงาน ที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง สำนักงาชุมชนเคหะลำปาง กอ.รมน. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง สภ.ทุ่งฝาย เทศบาลตำบลต้นธงชัย กำนันตำบลต้นธงชัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 11 ผู้ร้อง และผู้ถูกร้อง

     ได้ทำการหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนรำคาญ จากพ่อค้ารถเข็นซึ่งส่งเสียงดังรบกวน ในพื้นที่ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยได้ข้อสรุปดังนี้

     1. ผู้ถูกร้องมีลักษณะการจำหน่ายสินค้า โดยใช้เสียงตะโกนไปทั่วบริเวณชุมชน มิได้ใช้เครื่องขยายเสียงแต่อย่างใด

     2. สำนักงานเคหะชุมชนจังหวัดลำปาง และ สภ.ทุ่งฝาย ได้ดำเนินการตักเตือน และขอความร่วมมือจากผู้ถูกร้องให้ลดการใช้เสียงดังดังกล่าวแล้ว และผู้ถูกร้องปฏิบัติตามเป็นอย่างดี แต่ผู้ซื้อบางรายขอให้ใช้เสียงเรียกเพื่อให้ทราบว่ารถเข็นของผู้ถูกร้องผ่านมาบริเวณบ้าน จึงจำเป็นต้องใช้เสียงดังเดิม

     3. แนวทางการแก้ไขปัญหา ดังนี้

     3.1 ขอความร่วมมือผู้ถูกร้องงดใช้เสียงดังเพื่อการจำหน่ายสินค้าในบริเวณซอยหน้าบ้านและหลังบ้านของผู้ร้อง

     3.2 มอบหมายเทศบาลตำบลต้นธงชัย ประสานสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง เพื่อดำเนินการวัดระดับเสียงว่าเกินมาตรฐานหรือไม่ อย่างไร และให้ดำเนินการตรวจสอบว่ายังมีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการส่งเสียงดังดังกล่าวหรือไม่ เป็นระยะ และประเมินผลจากผู้อาศัยในชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนดังกล่าวด้วย

     3.3 มอบหมายให้กำนันตำบลต้นธงชัย และผู้ใหญ่บ้านทั้งสองหมู่บ้าน จัดประชุม เพื่อทำความเข้าใจต่อผู้ที่อาศัยในชุมชนร่วมกับคณะกรรมการชุมชนฯ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ