จ.ลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โอกาสคบรอบ 130 ปี แห่งการสถาปนา กระทรวงมหาดไทย

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 27 มิ.ย. 2565
  • อ่าน : 1155 ครั้ง

นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำคณะผู้บริหารจากหน่วยงานองค์กรภาครัฐ เอกชน ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานส่วนราชการต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 70 พรรษา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ พิธีปลูกป่า ปล่อยพันธุ์ปลาภายใต้โครงการ รักษ์น้ำ ฟื้นป่า ฉลอง 130 ปี แห่งการสถาปนา กระทรวงมหาดไทย ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยม่วง บ้านขอใต้ ม.4 ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดการจัดกิจกรรมเป็นการพิเศษเนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี ในวันที่ 1 เมษายน 2565 เน้นการดำเนินกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน โดยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงจัดทำโครงการรักษ์น้ำ ฟื้นป่า ฉลอง 130 ปีฯ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 063 270 4713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ