ลำปาง ชาว อ.เถิน ผนึกกำลังประกาศเจตนารมณ์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เนื่องใน “วันต่อต้านยาเสพติดโลก”

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 27 มิ.ย. 2565
  • อ่าน : 1210 ครั้ง

จังหวัดลำปาง โดยศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอเถิน ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเถิน สถาบันการศึกษาและหน่วยงานองค์กรต่างๆ จากทุกภาคส่วนในเขตท้องที่ จัดกิจกรรมรณรงค์ “ร่วมแสดงพลังสร้างกระแสต่อต้านยาเสพติด” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ณ ที่อาคารหอประชุมรัตนะปัญโญ โรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง มีนายอนันต์  เสนาะสันต์ ปลัดอาวุโสอำเภอเถิน เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมงานรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และเยาวชนนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ในอำเภอเถิน รวมจำนวนกว่า 500 คน เข้าร่วมกิจกรรมผนึกกำลังประกาศเจตนารมณ์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ภายใต้คำขวัญที่ว่า “อำเภอเถินเพื่อประชาชน รวมพลังไทย พ้นภัยยาเสพติด”  

กิจกรรมรณรงค์ “ร่วมแสดงพลังสร้างกระแสต่อต้านยาเสพติด” เป็นกิจกรรมที่ทางศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ได้จัดทำขึ้น เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 โดยถือเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม “สานพลังประชารัฐ รวมพลังแห่งความภักดี ทำดีเพื่อแผ่นดิน” ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างกระแสรวมพลังมวลชนชาวลำปาง ร่วมประกาศเจตนารมณ์ไม่ยอมรับยาเสพติด รณรงค์กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้เกิดความตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด และหันมาใส่ใจในการที่จะระดมกำลังช่วยกันแก้ไขปัญหาภายในพื้นที่อย่างจริงจัง โดยทั้งหมดเพื่อให้เป็นกิจกรรมแห่งความดีที่ประชาชนชาวลำปางจะได้ร่วมกันทำ และหลอมรวมเป็นมหากุศลเพื่อน้อมเกล้าถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565

ภายในงานมีการจัดกิจกรรมและจัดแสดงนิทรรศการของสถานศึกษาที่สื่อให้เห็นถึงโทษและพิษภัยจากยาเสพติด อาทิ โรงเรียนเถินวิทยา วิทยาลัยการอาชีพเถิน วิทยาลัยอาชีวะศึกษาเถินเทคโนโลยี ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเถิน และชมรมทูบีนัมเบอร์วัน เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับทราบ รับรู้ถึงพิษภัย และตระหนักที่จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ตลอดจนในการจัดกิจกรรม ทางศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอเถิน ได้ทำการมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่บุคลากรที่มีผลงานดีเด่นในการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรที่เสียสละและอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ต่อต้านยาเสพติด รวมทั้งได้ทำการสานพลังรวมหน่วยงานในพื้นที่ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด

โอกาสนี้ ปลัดอาวุโสอำเภอเถิน ได้เป็นตัวแทนนำผู้ร่วมงานจากหน่วยงานองค์กรต่างๆ ทุกภาคส่วน ร่วมหลอมรวมพลังใจแสดงพลังแห่งความสามัคคี แสดงออกซึ่งเจตนารมณ์ในการที่จะต่อต้านยาเสพติด ด้วยการร่วมกล่าวคำปฏิญาณพร้อมกันว่า “จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และจะทำความดี ทำประโยชน์เพื่อแผ่นดิน จะทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ และสติปัญญา สนับสนุนและร่วมมือกันในการที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากผืนแผ่นดินไทย”

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 063 270 4713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ