คทช.จังหวัดลำปาง พิจารณาการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ฯ ก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย - เชียงราย – เชียงของ ระยะทาง 323 กิโลเมตร

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 28 มิ.ย. 2565
  • อ่าน : 1167 ครั้ง

นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 2/2565  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง เพื่อขับเคลื่อนโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล และติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน

ที่ประชุมได้พิจารณาการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ของการรถไฟแห่งประเทศไทยในการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ รวมระยะทาง 323 กิโลเมตร ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดลำปางที่จะต้องดำเนินการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาวฝั่งซ้าย และป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาวฝั่งขวา ป่าตาม พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 และป่าตามมติคณะรัฐมนตรี

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 063 270 4713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ