เจ้าหน้าที่รับศึกหนักลุยดับไฟป่า ลดค่า PM2.5 ภายหลังจาก จ.ลำปาง พบจุดความร้อนช่วงคืนที่ผ่านมา 128 จุด

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 14 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 708 ครั้ง

     จากข้อมูลเว็บไซท์ air4thai.pcd.go.th ได้มีการเปิดเผยข้อมูลคุณภาพอากาศ วันที่ 14 มีนาคม 2563 ณ เวลา 13.00 น. พบว่าค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM2.5 ของจังหวัดลำปาง มีค่าเกินมาตรฐานในพื้นที่ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง อยู่ที่ 93 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง อยู่ที่ 75 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง อยู่ที่ 71 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 77 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุภาพอนามัยของประชาชน อันเนื่องมาจากมีการเกิดไฟไหม้ในพื้นที่ต่างๆ และสภาพอากาศไม่เอื้อำนวย

     จึงขอแนะนำประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง ควรเฝ้าระวังสุขภาพ  หากมีอาการทางสุขภาพ เช่น ไอ หายใจลำบาก ตาอักเสบ แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นผิดปกติ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ควรปรึกษาแพทย์ อีกทั้งควรงดการเผาทุกพื้นที่ เพื่อไม่ให้เป็นการสะสมเพิ่มปริมาณฝุ่นควัน ให้เกินค่ามาตรฐาน

     ทั้งนี้ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ปภ. จังหวัดลำปาง รายงานว่า พบจุดความร้อนสะสม หรือ Hot spot จังหวัดลำปาง ของวันที่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 01.30 น. จำนวน 128 จุด ในพื้นที่ทั้ง 13 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่พริก 1 จุด อำเภอเถิน 5 จุด อำเภอสบปราบ 5 จุด อำเภอเสริมงาม 3 จุด อำเภอเกาะคา 1 จุด อำเภอแม่ทะ 1 จุด อำเภอห้างฉัตร 7 จุด อำเภอเมืองลำปาง 11 จุด อำเภอแม่เมาะ 8 จุด อำเภองาว 37 จุด อำเภอเมืองปาน 36 จุด อำเภอแจ้ห่ม 3 จุด และอำเภอวังเหนือ 10 จุด โดยส่วนใหญ่ที่เกิดจุดความร้อนสะสมเป็นพื้นที่ป่า

ซึ่งเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตรวจสอบ และทำการดับไฟยังจุดที่ได้รับแจ้ง โดยในระยะนี้หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดจุดความร้อนสะสม และลดปัญหาค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ