เหล่ากาชาดลำปาง มอบบ้านกาชาดซ่อม - สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ เทิดไท้พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พื้นที่อำเภองาว

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 7 ส.ค. 2565
  • อ่าน : 924 ครั้ง

นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีมอบบ้านกาชาดซ่อม - สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ เทิดไท้พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 โดยมี นางจำเนียร วรรณา รองนายก/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภองาว และคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม.ลำปาง ร่วมพิธีมอบบ้านให้กลุ่มเป้าหมายพื้นอำเภองาว จำนวน 2 หลัง หลังละ 50,000.- รวมเป็นเงิน 100,000.- บาท ได้แก่ นางสาวตุมมา ไชยเลิศ ราษฎรบ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโป่ง และนายสมศักดิ์ อินเขียว ราษฎรบ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ตีบ พร้อมทั้งได้มอบรูปพระบรมฉายาลักษณ์ เครื่องอุปโภค - บริโภค หม้อหุงข้าว และผ้าห่ม พร้อมกันนี้ นายณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง มอบเงินสงเคราะห์รายได้น้อยคนไร้ที่พึ่ง รายละ 3,000 บาท

เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้ดำเนินกิจกรรม “โครงการกาชาดซ่อม สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้เทิดไท้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 โดยซ่อม – สร้างที่อยู่อาศัยให้กับราษฎรผู้ยากไร้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่มีฐานะยากจน ร่วมกับหน่วยงาน พม.ลำปาง 3 หน่วยงาน ในการบูรณาการช่วยเหลือและได้รับความเดือดร้อนประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยมีสภาพชำรุดทรุดโทรม เกิดความเสียหาย เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝน ทำให้มีความเป็นอยู่ค่อนข้างลำบาก ให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยปีนี้ จะมอบบ้านให้กับราษฎรตามโครงการฯ โดยใช้งบประมาณของเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง จำนวน 26 หลัง ซึ่งมีเป้าหมายดำเนินการในปี 2565 จำนวน 828 หลัง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 063 270 4713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ