ลำปาง- ชุดจัดระเบียบสังคม ออกตรวจสถานบริการและสถานบันเทิง ป้องกันเหตุเพลิงไหม้ และการแพร่ระบาดโรคโควิด 19

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 7 ส.ค. 2565
  • อ่าน : 894 ครั้ง

ชุดจัดระเบียบสังคมรักษาความสงบเรียบร้อย จ.ลำปาง ภายใต้การอำนวยการของ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายชนาธิป เสมแย้ม ปลัดจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้ นายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอเมืองลำปาง นำชุดจัดระเบียบสังคม ประกอบด้วย นายสมจิตร จุลเจริญ ป้องกันจังหวัดลำปาง นายเมธา โรจนวิจิตร ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดลำปาง นายสุทธิพันธ์ เครือสุข ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง อำเภอเมืองลำปาง สมาชิก อส.ชุดปฏิบัติการพิเศษ บก.อส.จ.ลำปาง สมาชิก อส ร้อย.อส.อ.เมืองลำปาง ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองลำปาง / สภ.เขลางค์นคร แบ่งเป็น 2 ชุด ออกตรวจจัดระเบียบสังคมรักษาความสงบเรียบร้อย ตรวจสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ/ร้านอาหาร ในพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง จำนวน 18 ร้าน เพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้ และการดำเนินตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

เจ้าหน้าที่กำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย พรบ.สถานบริการ พ.ศ.2509 คำสั่ง คสช.ที่ 22/2558 / ที่ 46/2559 และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ซึ่งหากพบว่ามีการกระทำผิด จะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด อาทิ การรักษาความปลอดภัย การตรวจบัตรประจำตัว การตรวจอาวุธของผู้มาใช้บริการ การเตรียมทางหนีไฟ ป้ายแจ้งเตือน ทางออกฉุกเฉินให้มีหลายทาง ซึ่งผลการตรวจสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ประกอบรับทราบและให้ความร่วมมือในการตรวจเป็นอย่างดี

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 063 270 4713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ