วัดจองคำ มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ช่วยเหลือครัวเรือนยากจน 13 อำเภอ จังหวัดลำปาง

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 7 ส.ค. 2565
  • อ่าน : 931 ครั้ง

นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง รับมอบสิ่งของอุปโภคและบริโภค เพื่อช่วยเหลือครัวเรือนยากจน ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ประสบปัญหาด้านรายได้และไม่มีความมั่นคงในการดำรงชีพ จาก พระพรหมมงคลวัชโรโดม เจ้าอาวาสวัดจองคำ พระอารามหลวง ที่ปรึกษาเจ้าคณะ ภาค 6 ณ วัดจองคำ พระอารามหลวง ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง

สำหรับสิ่งของอุปโภคและบริโภคที่ได้รับการสนับสนุนครั้งนี้ จะได้นำไปช่วยเหลือครัวเรือนยากจนทั้ง 13 อำเภอ ของจังหวัดลำปาง เพื่อให้การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นไปตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนด

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กาญจนา ฟูปิง
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ