ลำปาง-ศจพ.อ.เกาะคา เยี่ยมครัวเรือนเป้าหมาย โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 7 ส.ค. 2565
  • อ่าน : 921 ครั้ง

นางทองเพียน ศรีนุต พัฒนาการอำเภอเกาะคา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ทีมปฏิบัติการตำบลใหม่พัฒนา และทีมพี่เลี้ยงแก้จนตำบลใหม่พัฒนา ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภค-บริโภค ติดตามเยี่ยมเยียนให้กำลังใจครัวเรือนเป้าหมาย ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง จำนวน 7 ครัวเรือน ได้แก่

1. นางคำป้อ คำแสง บ้านเลขที่ 72 ม.1

2. นางจันทร์ จามิตร บ้านเลขที่ 64 ม.1

3. นางคำน้อย สมบูรณ์ บ้านเลขที่ 10 ม.2

4. นายลิ ดีวอ บ้านเลขที่ 39/2 ม.2

5. นายเสน่ห์ พิมพาพันธ์ บ้านเลขที่ 36 ม.2

6. นางคำปัน ตันตุ้ย บ้านเลขที่ 164 ม.3

7. นางทองสาย สุกใส  บ้านเลขที่ 194 ม.3

โดยครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ตกเกณฑ์มิติด้านรายได้ และสุขภาพ เนื่องจากวัยชรา ไม่สามารถประกอบอาชีพหรือรับจ้างได้ ปัจจุบันได้รับการดูแลจากผู้นำในชุมชน ญาติ พี่น้อง ดังนั้น  ทีมปฏิบัติการตำบลใหม่พัฒนา และทีมพี่เลี้ยงแก้จนตำบลใหม่พัฒนา จึงได้ให้การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาด้วยหลัก 4 ท. (ทัศนคติ ทักษะ ทรัพยากร และทางออก) รวมทั้งมอบถุงยังชีพ สิ่งของอุปโภค-บริโภค และบริการตรวจสุขภาพ และตรวจหาเชื้อไวรัสวิด-19 แก่ทั้ง 7 ครัวเรือนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กาญจนา ฟูปิง
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ