อบจ.ลำปาง หนุนเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 8 ส.ค. 2565
  • อ่าน : 860 ครั้ง

กองสาธารณสุข อบจ.ลำปาง จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด และเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กและเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ครู อาจารย์ ของสถานศึกษาในจังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง รวมจำนวน 250 คน โดยมี นายวราวุฒิ หน่อคำ รองนายก อบจ.ลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

การอบรมมีบรรยายเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดและการใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำ รวมถึงการเล่าประสบการณ์จริงของชีวิตผู้ต้องขังที่กำลังจะพ้นโทษ และกิจกรรมแบ่งกลุ่มฝึกทักษะปฏิเสธ แลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อหลีกเลี่ยงยาเสพติด โดยได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจากทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง อาจารย์จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 063 270 4713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ