จ.ลำปาง ประกอบพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา ถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 12 ส.ค. 2565
  • อ่าน : 851 ครั้ง

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเหล่าข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา (ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์) สวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเหล่าพสกนิกรชาวลำปางผู้นับถือพุทธศาสนา ต่างได้พร้อมใจร่วมกันประกอบพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เจริญภาวนาตั้งจิตอธิษฐานขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิได้โปรดช่วยดลบันดาลให้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน และผู้แทนทางศาสนาอื่นๆ ในจังหวัดลำปาง ต่างได้นำเหล่าสมาชิกทางศาสนา ร่วมกันประกอบพิธีสวดกล่าวคำอธิษฐานถวายพระพรชัยมงคล โดยผู้นำศาสนาคริตส์ ได้ประกอบพิธีนมัสการพระเจ้า, ผู้นำศาสนาอิสลาม ประกอบพิธีขอพรจากพระอัลลอฮ์ ผู้นำศาสนาซิกซ์ พรามหณ์-ฮินดู ประกอบพิธีสวดอัรดาส ขอพรจากพระศาสดา

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 063 270 4713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ