จ.ลำปาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 12 ส.ค. 2565
  • อ่าน : 873 ครั้ง

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ สาธารณะ ห้าแยกหอนาฬิกา และท่าน้ำโรงพยาบาลแวนแซนต์วูร์ด อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ซึ่งมีการจัดเวทีเสวนาหัวข้อ “ปวงประชาร่วมใจ คืนน้ำใสให้แผ่นดิน” นิทรรศการคลินิกให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้สำคัญ (ต้นขะจาว) และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะ ถนน แหล่งน้ำ ปลูกต้นไม้ ปลูกป่า และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
ผู้ร่วมกิจกรรมได้ร่วมทำความดี แสดงออกถึงความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวทิตา น้อมสำนึกในพระเมตตาคุณ และพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นไพศาลหาที่สุดมิได้ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่พระองค์ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ ทรงตรากตรำพระวรกายเพื่อให้ปวงชนชาวไทยทั่วทุกพื้นที่ ได้มีความอยู่ดีด้วยความผาสุก อีกทั้งยังเพื่อต้องการจะกระตุ้นเตือนสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกภาคส่วน ทุกฝ่าย ได้เกิดความรัก ความผูกพัน มีความเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย ตลอดจนเพื่อเป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ สร้างความสมัครสมาน สามัคคีปรองดองให้แก่ประชาชนคนในพื้นที่ ซึ่งจะทำให้สังคมเมืองลำปางได้เกิดความสันติสุขสงบร่มเย็น

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 063 270 4713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ