ลำปาง-เขื่อนกิ่วลม-กิ่วคอหมา เพิ่มการระบายน้ำ เริ่ม 13 ส.ค. 65 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป หลังมีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสูงอย่างต่อเนื่อง

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 13 ส.ค. 2565
  • อ่าน : 1048 ครั้ง

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง รายงานสถานการณ์น้ำประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2565 พบว่ามีฝนตกในรอบ 24 ชั่วโมง ที่อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 2 แห่ง คือเขื่อนกิ่วลม อำเภอเมือง ปริมาณน้ำฝน 4.0 มม. และเขื่อนกิ่วคอหมา อำเภอแจ้ห่ม ปริมาณน้ำฝน 0.0 มม.

เขื่อนกิ่วลม ความจุ 106.22 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำเก็บกัก 81.358 ล้าน ลบ.ม. (76.59%) ใช้การได้ 77.358 ล้าน ลบ.ม. น้ำไหลเข้า 14.807 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ำ 11.993 ล้าน ลบ.ม. และเขื่อนกิ่วคอหมา ความจุ 170.29 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำเก็บกัก 143.929 ล้าน ลบ.ม. (84.52%) ใช้การได้ 137.929 ล้าน ลบ.ม. น้ำไหลเข้า 8.052 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ำ 6.172 ล้าน ลบ.ม.

สถานการณ์ปัจจุบัน เขื่อนกิ่วคอหมา เละเขื่อนกิ่วลม ยังคงมีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสูงอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นที่จะต้องเพิ่มการระบาย โดยเขื่อนกิ่วคอหมาจะเพิ่มการระบายเป็น 85 ลบ.ม./วินาที เขื่อนกิ่วลมจะเพิ่มการระบายเป็น 140 ลบ.ม./วินาที เริ่มวันที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับการให้ความช่วยเหลือ ขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 0632704713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ