ทม.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง นำรถบรรทุกน้ำผสมคลอรีนเข้มข้น ฉีดฆ่าเชื้อ COVID-19 และประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนในพื้นที่

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 25 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 1522 ครั้ง

     นายจุมพร  ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแรด ร่วมกับ หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานบริการและเผยแพร่วิชาการ จัดกิจกรรมรณรงค์ล้างทำความสะอาดพื้นผิวถนน โดยเน้นเส้นทางสัญจรพลุกพล่าน ด้วยน้ำผสมคลอรีนปริมาณเข้มข้น เพื่อชะล้างพื้นผิวให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อป้องกัน และเฝ้าระวังการแพร่ระบาด รวมถึงลดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM2.5

     ทั้งนี้ทางจังหวัดลำปาง ได้มีการประกาศมาตรการรับมือ เชื้อไวรัส COVID-19 เพิ่มเติมฉบับที่ 6 มีคำสั่งให้ยกเลิกมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อ COVID-19 เฉพาะตามข้อ 4 ของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลำปาง สำหรับกิจกรรมร่วมกันของคนหมู่มากแนบท้ายประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤติการจากโรคติดเชื้อ COVID-19 ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 ให้ใช้มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับกิจกรรมร่วมกันของคนหมู่มากโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง โดยมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อ COVID-19 สำหรับกิจกรรมร่วมกันของคนหมู่มากดังกล่าวให้ใช้บังคับนับแต่วันประกาศฉบับนี้เป็นต้นไป

     ฉบับที่ 7 มีคำสั่งให้ปิดสถานที่ในพื้นที่จังหวัดลำปางเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2563 ประกอบด้วย ร้านอาหารตั้งแต่เวลา 19.00 น.เป็นต้นไป(เว้นแต่ให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่นและร้านอาหารในโรงแรมที่ให้บริการเฉพาะผู้ที่พักอาศัยในโรงแรม)/ ห้างสรรพสินค้าเว้นแต่ Supermarket ร้านขายยาหรือสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและร้านอาหารเว้นแต่ให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น/ พื้นที่นั่งหรือยืนรับประทานอาหารในร้านสะดวกซื้อ/ สถานที่บริการผิวหนังหรือเจาะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย/ สถานที่เล่นสเก็ตหรือโรลเลอร์เบลดหรือการเล่นอื่นๆในทำนองเดียวกัน/ สวนสนุก สถานที่เล่นโบว์ลิ่งหรือตู้เกม/ ร้านอินเตอร์เน็ต/ สนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ/ สระว่ายน้ำหรือกิจกรรมอื่นๆในทำนองเดียวกัน/ ศูนย์พระเครื่องพระบูชาและสนามพระเครื่องพระบูชา/ ศูนย์แสดงสินค้าศูนย์ประชุมและสถานที่จัดนิทรรศการ/ สถานที่ให้บริการควบคุมน้ำหนักคลินิกความงามและสถานเสริมความงาม/ สถานที่ให้บริการสปาอาบน้ำตัดขนรับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์/ สถานประกอบกิจการอาบอบนวด/ สถานที่ออกกำลังกาย/ สนามมวยและโรงเรียนสอนมวย และสนามกีฬา

     ทั้งนี้ ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช 2558

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ