จ.ลำปาง ระดมรถบรรทุกน้ำฉีดพ่นลด PM2.5 ขณะที่ค่าคุณภาพอากาศ อยู่ในเกณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 29 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 845 ครั้ง

     วันนี้ (29 มีนาคม 2563) หลายพื้นที่ในอำเภออื่นๆ ของจังหวัดลำปาง และในพื้นที่เขตอำเภอเมืองลำปาง ได้มีการระดมรถบรรทุกน้ำเพื่อทำการฉีดพ่น สร้างความชุ่มชื้นในอากาศแก้ไขปัญหาค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM2.5 ที่เกินค่ามาตรฐาน โดยการการดำเนินงานในครั้งนี้ เป็นการทำพร้อมกันทั่วภาคเหนือ ทั้ง 17 จังหวัด 196 อำเภอ 1,560 ตำบล เป็นระยะเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 27-29 มีนาคม 2563

     ขณะเดียวกันข้อมูลคุณภาพอากาศจากเว็บไซท์ air4thai.pcd.go.th ได้มีการเปิดเผยข้อมูลคุณภาพอากาศ วันที่ 29 มีนาคม 2563 ณ เวลา 12.00 น. พบว่าค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM2.5 ของจังหวัดลำปาง มีค่าเกินมาตรฐานในพื้นที่ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง อยู่ที่ 94 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง อยู่ที่ 95 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง อยู่ที่ 91 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 101 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยคุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุภาพของประชาชน อันเนื่องมาจากมีการเกิดไฟไหม้ในพื้นที่ต่างๆ และสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย

     จึงขอแนะนำประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง ควรเฝ้าระวังสุขภาพ  หากมีอาการทางสุขภาพ เช่น ไอ หายใจลำบาก ตาอักเสบ แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นผิดปกติ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ควรปรึกษาแพทย์ อีกทั้งควรงดการเผาทุกพื้นที่ เพื่อไม่ให้เป็นการสะสมเพิ่มปริมาณฝุ่นควัน ให้เกินค่ามาตรฐาน  

     ทั้งนี้ทางจังหวัดลำปาง ได้มีการออกมาตรการบังคับใช้มาตรการ 60 วัน ห้ามประชาชนเผาในพื้นที่โล่งทุกชนิด ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 30เมษายน 2563 จึงขอให้ประชาชนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากมีการฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย และหากพบเหตุไฟป่าสามารถแจ้งทางหมาเลขโทรศัพท์ 0 5426 5072-4 ศูนย์รวบรวมข้อมูลและสั่งการ (War Room) ไฟป่าลำปาง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ