คณะสงฆ์อำเภอเมืองลำปาง ประกาศงดจัดกิจกรรมประเพณีปีใหม่สงกรานต์ประจำปี 2563

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 6 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 1217 ครั้ง

    คณะสงฆ์อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ได้มีการประกาศ เรื่อง งดจัดกิจกรรมประเพณีปีใหม่สงกรานต์ประจำปี 2563 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่มีการระบาดอย่างรวดเร็ว รุนแรง รัฐบาล และจังหวัด ได้มีการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินและกำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติ เพื่อป้องกันการระบาดเชื้อดังกล่าว ให้เกิดความปลอดภัย และลดอัตราเสี่ยงของประชาชนชาวลำปาง และมีมติมหาเถรสมาคมครั้งที่ 17/2563 มติที่ 143/2563 เรื่อง มาตรการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในการจัดกิจกรรมต่างๆของวัด 
     คณะสงฆ์อำเภอเมืองลำปาง โดยพระครูอนุศาสตร์ก์วรธรรม เจ้าคณะอำเภอเมืองลำปาง จึงขอความร่วมมือทุกวัดในเขตปกครอง งดจัดกิจกรรมประเพณีปีใหม่สงกรานต์ปี 2563 โดยมีรายละเอีดยกดังต่อไปนี้ 1.การชุมนุมทำบุญตักบาตร และการถวายขันข้าว ยกเว้นการถวายแบบเหลื่อมเวลา ไม่มาพร้อมเพรียงอย่างที่เคยปฏิบัติ 2.การชุมนุมรดน้ำดำหัวปีใหม่ 3.การคารวะดำหัวพระมหาเถระเจ้าคณะผู้ปกครองทุกระดับ และ 4.การชุมนุมฟังเทศน์อานิสงส์ปีใหม่สงกรานต์ 
     ทั้งนี้ทางคณะสงฆ์อำเภอเมืองลำปาง จึงขอให้งดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐ และประกาศของทางจังหวัด รวมถึงมติมหาเถรสมาคมต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ