จ.ลำปาง จัดพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี เนื่องในวันจักรี 6 เมษาฯ 2563

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 6 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 602 ครั้ง

     วันนี้ ( 6 เมษายน 2563 ) ที่อาคารหอประชุม ศาลากลางจังหวัดลำปาง ได้มีการจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มดอกไม้สดและกล่าวคำถวายอาศิรวาทราชสดุดี เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ โดยมีนายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี นำเหล่าข้าราชการ ตุลาการ ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ และประชาชนร่วมประกอบพิธีดังกล่าว

     เพื่อแสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและมหาจักรีบรมราชวงศ์ โดยพิธีเป็นไปอย่างกระชับและเรียบง่ายตามมาตรการของกระทรวงมหาดไทย

     ทั้งนี้สำหรับวันที่ 6 เมษายนของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของประเทศไทย คือ วันจักรี เป็น วันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และทรงสถาปนากรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงของประเทศไทย

     คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันที่ 6 เมษายนของทุกปี เป็นวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งบูรพกษัตริย์ไทย และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทุกพระองค์

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ