แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 เตรียมปิดสะพานข้ามแม่น้ำวัง หน้าที่ว่าการอำเภอเกาะคา 18 เม.ย.63 นี้ ขอประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทาง

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 14 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 1014 ครั้ง

     นายรัฐพงษ์  เลิศสุวรรณไพศาล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ 1 เปิดเผยว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางไพศาลก่อสร้าง ซึ่งเป็นผู้รับจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพาน และอาคารระบายน้ำทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา – ห้างฉัตร บริเวณ กม.0+486 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 14 รายการ

     โดยแขวงทางหลวงลำปางที่ 1 กรมทางหลวง ขอแจ้งว่าทางห้างหุ้นส่วนจำกัดลำปางไพศาลก่อสร้าง จะทำการปิดสะพานข้ามแม่น้ำวัง หน้าที่ว่าการอำเภอเกาะคา เพื่อวาง BOX ข้ามแม่น้ำวัง จำนวน 7 ช่วง ในวันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. หรือจนกว่าจะดำเนินงานวาง BOX แล้วเสร็จ โดยขอให้ผู้ใช้เส้นทางในวันเวลาดังกล่าว หลีกเลี่ยงเส้นทาง หากมาจากอำเภอเสริมงาม ให้ข้ามสะพานบ้านนาแก้วฝั่งตะวันออก ในส่วนของผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ตำบลลำปางหลวง ตำบลเกาะคาแม่ยาว ตำบลไหล่หิน ตำบลใหม่พัฒนา ให้ข้ามสะพานบ้านนาเวียงหรือข้ามสะพานบ้านลำปางกลาง หรือไปทางอำเภอห้างฉัตรแทน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ