สำนักชลประทานที่ 2 ลำปาง เดินหน้ามาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 23 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 651 ครั้ง

นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง พร้อมด้วย นายนพดล สิทธิ์วงศ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4 งาน ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ได้แก่ โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่เกี๋ยง (เหมืองห้วยเป๊าะ) ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ฮาม (เหมืองแม่ฮาม) ตำบลเกาะคา โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ปั๊ด ตำบลนาแส่ง และโครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ปั๊ด ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง ได้ให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ พร้อมซักถามปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้งานบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

ขณะเดียวกัน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง ได้เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จังหวัดลำปาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำปาง เพื่อหารือ วิเคราะห์ของความเป็นไปได้ในการผันน้ำจากเขื่อนกิ่วลม (โดยท่อ) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เหมืองแม่เมาะ) ลงสู่อ่างแม่ขาม ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง และอ่างอื่นๆ ในลักษณะระบบน้ำอ่างพวง สำหรับการทำงานของอ่างพวงมีหลักการ คือ อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ตอนบนสามารถปล่อยน้ำลงมาเติมอ่างเก็บน้ำที่มีขนาดเล็กที่อยู่ตอนล่างได้ โดยการเชื่อมต่อท่อส่งน้ำในแต่ละอ่างเก็บน้ำเข้าหากัน ทำให้การบริหารจัดการน้ำในช่วงน้ำท่วม ภัยแล้ง ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ราษฎรมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค ตลอดจนการใช้น้ำเพื่อการเกษตรได้ตลอดทั้งปี โดยการประชุมดังกล่าวมี นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ