อบจ.ลำปาง สำรวจภัยแล้ง พร้อมถือโอกาสมอบหน้ากากผ้าทำมือโดยเจ้าหน้าที่ แก่ประชาชนพื้นที่ใกล้เคียงการสำรวจ ป้องกัน COVID-19

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 29 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 417 ครั้ง

     ขณะที่เจ้าหน้าที่องค์หารบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ลงพื้นทีสำรวจปัญหาภัยแล้ง นางสุพรรณี  สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และนางสาวพรรณี การะกัน รองปลัดอบจ.ลำปาง จึงได้ถือโอกาสร่วมมอบหน้ากากผ้าแก่ชาวบ้านในพื้นที่บ้านทาน ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

     ซึ่งหน้ากากผ้าดังกล่าว เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรของ อบจ.ลำปาง ที่ใช้เวลาว่างในช่วงพักเที่ยง หรือหลังเลิกงานร่วมกันตัดเย็บหน้ากากผ้า เพื่อมอบแก่ผู้ที่ด้อยโอกาสหรือไม่มีกำลังทรัพย์ในการซื้อหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งถือเป็นความห่วงใยของ อบจ.ลำปาง ในเรื่องสุขภาพอนามัยของประชาชน

     ทั้งนี้สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาด ยังคงต้องทำการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และลดความเสี่ยงการรับเชื้อและแพร่เชื้อ ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ Social distancing อย่างเคร่งครัด รวมถึงการล้างมือบ่อยๆ ด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือล้างมือด้วยสบู่ และรับประทานอาหารทุกครั้งโดยมีช้อนกลางของตนเอง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ