ปภ.ลำปาง สำรวจแหล่งน้ำขุมเหมือง ที่ อ.งาว เพื่อหาแนวทาง นำน้ำช่วยเหลือประชาชนแก้ภัยแล้ง

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 7 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 572 ครั้ง

     นายชัยธวัช  ศิวบวร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง และนายพิเชษฐ์ เอกปาน หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำจากขุมเหมือง ในตำบลแม่ตีบ อำเภองาว จังหวัดลำปาง เพื่อหาแนวทางนำน้ำจากขุมเหมืองมาใช้ในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมหารือ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ในพื้นที่ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยนายสิธิชัย จินดาหลวงมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน

     โดยในการประชุมดังกล่าว เป็นการรับทราบปัญหาความต้องการ ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และราษฎรในพื้นที่ พร้อมทั้งหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยั่งยืนร่วมกัน ซึ่งปัจจุบันในพื้นดังกล่าว ที่ประสบปัญหา และได้รับผลกระทบ ในเรื่องของการขาดแคลนน้ำ อันเกิดจากแม่น้ำงาวแห้งขอด ส่งผลกระทบไปถึงการผลิตน้ำประปาเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค

     ในส่วนของปัญหาของเกษตรกรภายในพื้นที่ มีน้ำใช้ไม่เพียงพอ เนื่องจากไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ เพื่อไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง โดยในที่ประชุมได้พิจารณาหาแนวทางการแก้ไข และเตรียมหางบเพื่อดำเนินการอย่างยั่งยืนต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ